İnteraktif CD

05 Ağustos 2002 - 24837           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'ya, Devlet Bakanı Edip Safter GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 411 Sayılı Kararı

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

5

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91