İnteraktif CD

01 Ağustos 2002 - 24833           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışardan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere; Bunların Eşlerine, Bakmakla Yükümlü Oldukları Çocukları ile Ana ve Babalarına, Ölenlerin Dul ve Yetimlerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

2

- Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

5

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

12

- Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Uludağ Ünüversitesi Öğrenci Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Uludağ Ünüversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 58 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Yeditepe Ünüversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

Genelge

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2002/1) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2002/1)

22

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/23)

23

- Rekabet Kurulunun 00-24/245-132 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 00-33/355-199 Sayılı Kararı

28

- Rekabet Kurulunun 01-06/46-11 Sayılı Kararı

42

- Kırşehir İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar

44

- Kocaeli İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

44

- Kütahya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95