"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Seri No:PİGM-2002/4

Resmi Gazete Tarihi:31.07.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24832A

Madde 1- 17/8/1991 tarihli ve 20963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 2- 18/8/1993 tarihli ve 21672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 3- 21/12/1996 tarihli ve 22854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 4- 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 5- 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PİGM-98/4 sayılı Elektrik Enerjisi Üretiminde Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payı Muafiyeti Tanınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 6- 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/3 sayılı Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 7- 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PİGM/AFİP 2002-25 sayılı Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır,

Madde 8- Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer,

Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)