"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Seri No:PİGM-2002/3

Resmi Gazete Tarihi:31.07.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24832A

Madde 1- 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PİGM-98/3 sayılı Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Karar'ın Uygulanmasına Dair Tebliğin adında ve Açıklamalar Kısmında geçen "ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 2- Aynı Tebliğin Birimler başlıklı "D" bölümünün 2 inci paragrafında yer alan "Pay ve", "ve paya", ibareleri kaldırılmış "vergi" ibaresi "vergiye" olarak değiştirilmiştir.

Madde 3- Aynı Tebliğin Uygulama Hükümleri başlıklı "F" bölümünün altıncı paragrafında yer alan "pay tutarına ve" ibaresi kaldırılmıştır.

Madde 4- Aynı Tebliğin AFİF Hesapları başlıklı "H" bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5- Aynı Tebliğin TEBLİĞLER başlıklı "l" bölümünün 2 inci ve 4 ncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6- Bu Tebliğ 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)