İnteraktif CD

24 Temmuz 2002 - 24825           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4420 Türk - Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

25

Yönetmelikler

- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

26

- Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmaları ile İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik

65

- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

77

- Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

90

- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

103

- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

113

- Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

124

- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

136

- Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

149

- Dicle Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

149

- Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

165

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

177

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

182

Tebliğler

- 2002/48 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/53) - 2002/48 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/53)

183

- 2002/47 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/54) - 2002/47 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/54)

184

- Rekabet Kurulunun 01-25/249-69 Sayılı Kararı

185

- Rekabet Kurulunun 01-28/275-79 Sayılı Kararı

190

- Rekabet Kurulunun 01-32/315-92 Sayılı Kararı

194

- Rekabet Kurulunun 01-63/645-171 Sayılı Kararı

200

İlanlar

a - Yargı İlanları

203

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

225

c- Çeşitli İlanlar

342

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378