İnteraktif CD

23 Temmuz 2002 - 24824           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4393 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2002/4393 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

3

Yönetmelik

- Yabancı Uyruklu Kişiyle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Sigorta Murakabe Kanunu'na İlişkin 6 Sayılı Tebliğ

5

- Rekabet Kurulunun 00-46/488-266 Sayılı Kararı

5

- Rekabet Kurulunun 00-48/507-275 Sayılı Kararı

13

- Rekabet Kurulunun 01-24/232-60 Sayılı Kararı

16

- Rekabet Kurulunun 01-25/243-65 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90