İnteraktif CD

19 Temmuz 2002 - 24820           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Necdet TEKİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Tayyib GÜLEKe, Devlet Bakanı M. Zeki SEZER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Motorlu araçların karbon dioksit emisyonları ve yakıt tüketimiyle ilgili tip onayı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (80/1268/at)

3

- Motorlu araçların motor gücü ile ilgili tip onayı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (80/1269/at)

4

- Kadir Has Üniversitesi kuruluş ve ana teşkilat yönetmeliği

4

- Kadir Has Üniversitesi mütevelli heyetinin oluşumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

11

Tebliğ

- Hakkari ve Tunceli İllerinden Olağanüstü Hal Uygulamasının Kaldırılmasına Dair Tebliğ

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90