İnteraktif CD

15 Temmuz 2002 - 24816           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Türk Standardları Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

11

- Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğ

- Gaziantep ili sınırları içerisinde tek veya çift yüzlü bıçaklar ile saldırı ve savunmada kullanılan her türlü kesici ve delici aletlerin taşınmasının yasaklanmasına dai karar

16

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlan

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91