İnteraktif CD

13 Temmuz 2002 - 24814           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

- Dışişleri Bakanlığına Atanan Prof Dr. Şükrü Sina GÜREL'den Boşalan Devlet Bakanlığına, Adana Milletvekili Tayyibe GÜLEK'in Atanmasına Dair Tezkere

2

Bakan İstifası ve Atanmasına Dair İşlem

- İstifa Een ve İstifası Kabul Edilen İsmail CEM'den Boşalan Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Şükrü Sina GÜREL'in Atanmasına Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

2

Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği

3

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90