İnteraktif CD

09 Temmuz 2002 - 24810           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4310 Azarbaycan Cumhuriyeti, Gurcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar ve Diğer Önemli Suçlarla Mücadele Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4312 Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Haklarin Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2002/4312 Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Haklarin Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

36

- 2002/4343 Türkiye - Kuveyt Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 5 inci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

43

- 2002/4344 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Heyetleri Arasındaki Görüşme Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 64 -2002/4351 Türkiye - Suriye Kara Ulaştırması Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

80

- 2002/4352 Türkiye - Yemen Karma Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

88

- 2002/4360 Türkiye - Belarus Hukumetler arası Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

107

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4367 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2002/4367 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

122

Atama Kararı

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. A. Tunç EREM'in Atanmasına Dair Karar

140

Yönetmelikler

- Geleneksel Güreş Dalları Müsabaka Yönetmeliği

140

- Kızak Sporu Yarışma Yönetmeliği

143

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

146

- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

147

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

149

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Araçların LPG'ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

150

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

154

Tebliğler

- Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2002/37)

164

- Mecburi Standart: ÖSG-2002/39 Sayılı Tebliğ

169

- Mecburi Standart: ÖSG-2002/40 Sayılı Tebliğ

178

- Rekabet Kurulunun 00-28/301-170 Sayılı Kararı

187

- Rekabet Kurulunun 00-47/495-270 Sayılı Kararı

191

- Rekabet Kurulunun 00-50/536-298 Sayılı Kararı

199

- Rekabet Kurulunun 01-46/471-117 Sayılı Kararı

201

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/51 (601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2002/16 Sayılı Kararı

205

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/103 (5434 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/54 Sayılı Kararı

211

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

214

İlanlar

a - Yargı İlanları

215

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

266

c- Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378