İnteraktif CD

07 Temmuz 2002 - 24808           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 66 ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

2

- Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı Dil Tamamlama Programları Yönetmeliği

6

Tebliğler

- Kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarının tespitine ilişkin tebliğ

10

- Elazığ valiliği mahalli çevre kurulu kararı (no: 2002/02)

12

- Elazığ valiliği mahalli çevre kurulu kararı (no: 2002/05)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91