İnteraktif CD

06 Temmuz 2002 - 24807           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4311 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 34 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ve 5 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/4365 2002/2003 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın, Sakaroz Kökenli Şekerler İçin Ayrılan Kotayla İlgilendirilmeksizin %50 Oranında Artırılması Hakkında Karar

7

Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

8

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90