İnteraktif CD

01 Temmuz 2002 - 24802           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4286 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

8

- Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (FÜ-UZEM) Yönetmeliği

9

- Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

13

- 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

39

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95