İnteraktif CD

27 Haziran 2002 - 24798           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4229 3134 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/4230 3041 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

79

- 2002/4262 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 158 -2002/4300 İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesinde Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Taşınmaz Malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

167

Atama Kararı

- 2002/4332 Telekomünikasyon Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

177

Yönetmelik

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

178

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 307) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 307)

194

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 261)

195

- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Haberleşme Adresleri ve Sorumluluk Alanları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)

201

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/10)

203

- Kamu İhale Tebliği (No: 2002/3)

204

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/4)

205

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/7)

206

İlanlar

a - Yargı İlanları

207

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

228

b - Çeşitli İlanlar

375

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378