İnteraktif CD

21 Haziran 2002 - 24792           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 744 Daha evvel (4) ilde uzatılan olağanüstü halin (2) ilde kaldırılmasına, (2) ilde uzatılmasına dair karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4253 Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti ve Romanya Hükümetleri Arasında Acil İnsani Müdahale Alanında İşbirliği Hakkında Protokolun Onaylanması Hakkında Karar

3

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4210 On dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Amasya İlinde Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

10

- 2002/4250 616 Kişiye Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

11

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Madımak ÖZEN'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/32)

29

Yönetmelikler

- Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT)

29

- Çevre Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Adnan Menderes Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90