İnteraktif CD

20 Haziran 2002 - 24791           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 743 "Kuzeyden Keşif Harekatı"nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4202 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı program koordinasyon ofislerinin faaliyetleri, program koordinatörü olarak görevlendirilecek personel ve ödenecek ücretler ile yerel ihtiyaclarının sağlanmasına dair karar

4

- 2002/4221 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuş bulunan "temel bilimler enstitüsü"nün adının "fen bilimleri enstitüsü" olarak değiştirilmesi hakkında karar

7

- 2002/4296 2002 Dönemi haşhaş kapsülü ve tohumu destekleme alımı ve satımı hakkında karar - 2002/4296 2002 Dönemi haşhaş kapsülü ve tohumu destekleme alımı ve satımı hakkında karar

8

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği'nin 3. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Mevduat Kabulüne Yetkili Özel Sermayeli Bankaların Ara Dönem Mali Tablolarının Düzenlenmesine ve Yayımlanmasına İlişkin Yönetmelik - Mevduat Kabulüne Yetkili Özel Sermayeli Bankaların Ara Dönem Mali Tablolarının Düzenlenmesine ve Yayımlanmasına İlişkin Yönetmelik

12

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/9)

14

- Dış Ticaret Sermaye Sirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Sirketlerine İlişkin Karar

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90