İnteraktif CD

19 Haziran 2002 - 24790           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4157 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Hukuk, Adalet ve Şirket İşleri Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4164 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Enformasyon Endüstrisi Bakanlığı Arasındaki Bilgi Teknolojisi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında İmzalanan Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

11

- 2002/4173 Türk - Alman İşbirliği Konseyi 8 inci Toplantısı Sonucunda İmzalanan "Ortak Protokol"un Onaylanması Hakkında Karar

46

- 2002/4184 Türkiye Cumhuriyeti - Suriye Arap Cumhuriyeti Turizm İşbirliği Anlaşması Beşinci Yürütme Programı 2002-2003'ün Onaylanması Hakkında Karar

81

- 2002/4185 Türk - Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 14. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

88

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

114

- Orman Bakanlığına, Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

115

- Kültür Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

116

Tüzük

- 2002/4198 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

117

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4155 599 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

139

- 2002/4206 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Kararlarının Uygulanması Hakkındaki 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Listeye Bazı Kişilerin İlave Edilmesi Hakkında Karar

157

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 ncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

158

- Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

159

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

183

- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

204

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

222

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

222

- Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

223

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

231

- Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği

236

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

241

Genelge

- 2003 Yılı Bütçe Çağrısı

243

Tebliğler

- 1416 Sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelik uyarınca yurt dışında lisans ve lisanüstü öğretim yapan öğrencilere 2002 mali yılında yapılacak ödemelere ilişkin esaslarla ilgili tebliğ

245

- 2002 Yılı mayıs ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ - 2002 Yılı mayıs ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

251

- 2002 Yılı mayıs ayına ait yurt içi satış teslimler ile ilgili belgelerin sektörel dağılımı hakkında tebliğ - 2002 Yılı mayıs ayına ait yurt içi satış teslimler ile ilgili belgelerin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

308

- 2002 Yılı mayıs ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ - 2002 Yılı mayıs ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

310

- 2002 Yılı mayıs ayına ait vergi resim ve harç istisnası belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ - 2002 Yılı mayıs ayına ait vergi resim ve harç istisnası belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

312

- Reklam gelirleri üst kurul payı genel tebliği (seri no: 9) - Reklam gelirleri üst kurul payı genel tebliği (seri no: 9)

319

- Afyon ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında karar (no: 2002/1)

322

İlanlar

a - Yargı İlanları

323

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

373

c- Çeşitli İlanlar

526

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570