İnteraktif CD

17 Haziran 2002 - 24788           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet, Adalet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

8

Yönetmelik

- Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. (Temsan) Genel Müdürlüğü kapsam dısı personlin disiplin ve sicil yönetmeliği

9

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlan

90

- T.C. Merkez Bankasınca belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

91