İnteraktif CD

16 Haziran 2002 - 24787           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4176 İstanbul'daki Köprülerin ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi Projesi'nin Finansmanı İçin Japan Bank For International Coperation (JBIC)'dan Sağlanacak Krediye İlişkin Türkiye ile Japonya Arasnıda Taati Edilen Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/4171 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyan ve Çekinceler Konulmak Sureti ile Onaylanması Hakkında Karar

11

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

42

Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91