İnteraktif CD

15 Haziran 2002 - 24786           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'a, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tekzere

2

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4142 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4142 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2002/4166 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar - 2002/4166 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

3

- 2002/4199 2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar - 2002/4199 2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

6

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mesut AVCI'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/31)

8

Yönetmelikler

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

Tebliğler

- İşkolu tespit kararı (No: 2002/7)

10

- Uluslararası gözetim şirketleri statüsüne ilişkin karar (Dış ticarette standardizasyon: 2002/6)

11

- İzmir ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacı ile alınması gereken tedbirler hakkında karar (No: 2002/2)

12

- İzmir ili sınırları içerisinde bazı orman alanlarına giriş ve çıkışların yasaklanması hakkında karar (No: 2002/3)

13

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90