"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

MADDE 1- 14/6/1996 tarihli ve 22666 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliği'nin 8 nci maddesinin (A) bendinin (2-e) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) UP'de kote edilecek yabancı hisse senetlerinin nominal değerinin en az 300.000,- ABD Doları (veya eşiti yabancı para) olması,"

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)