"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

MADDE 1- 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 30 ncu maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Borsa'da hisse senetleri işlem gören şirketlerin sermaye artırım sürecinde, rüçhan hakkı kullanımından sonra arta kalan payların Borsa'da satışında, satış duyurusu satış başlangıcından en az iki gün önce Borsa Bülteninde ilan edilir."

Yürürlük

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)