"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/4142

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 26/3/2002 tarihli ve 6608 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanun'un 1 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 


D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN      M.YILMAZ       K.DERVİŞ 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER     F.ÜNLÜ        F.BAL 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.   Devlet Bakanı 

N.ARSEVEN      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

M.YILMAZ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Dr.R.DOĞRU     R.ÖNAL       Prof.Dr.H.S.TÜRK   Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı V. 

R.K.YÜCELEN     H.H.ÖZKAN      S.ORAL        Prof.Dr.H.S.TÜRK 
İçişleri Bakanı   Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı V. 

Prof.Dr.A.AKCAN   Doç.Dr.O.DURMUŞ   O.VURAL       Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve   Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                         Bakanı 

Y.OKUYAN      Prof.Dr.H.Y.GÖKALP Z.ÇAKAN       M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı     Bakanı V.      Kay.Bakanı 

M.KEÇECİLER     Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı V.  Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 8 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

"Madde 8- Aşağıda belirtilen kişiler, demiryollarında seyahatlerinde TCDD Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar dahilinde 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

a) Görev gereği seyahat eden TCDD personeli,

b) Diğer demiryolu şirketleriyle yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde seyahat edenler,

c) Zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak seyahatlerde, karayolu bağlantısı bulunmayan istasyonlarda görev yapan TCDD personeli ile bunların eş ve çocukları."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)