İnteraktif CD

11 Haziran 2002 - 24782           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Tamer ÇADIRCI'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/27)

3

Yönetmelik

- 2002/4133 Kamu konutları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik

4

Tebliğler

- Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Kordinasyon Kurulu Kararı (No: 11) - Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Kordinasyon Kurulu Kararı (No: 11)

6

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4)

18

İlanlar

a - Yargı İlanı

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90