İnteraktif CD

10 Haziran 2002 - 24781           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

10.06.2002 Pazartesi Sayı: 24781 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Orman Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Balıkesir Üniversitesi bor araştırma ve uygulama merkezi yönetmeliği

3

- Çağ Ğniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin değiştirilmesine dair yönetmelik

4

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Abay Almatı Devlet Üniversitesi yenilenebilir enerji kaynakları araştırma merkezi yönetmeliği

5

Tebliğler

- İzmir Valiliği Mahalli Çevere Kurulu Kararı (No: 2002/1)

7

- Tokat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2002/1)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91