İnteraktif CD

09 Haziran 2002 - 24780           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

09.06.2002 Pazar Sayı: 24780 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Yılmaz Karakoyunlu'ya, Devlet Bakanı Nejat Arseven'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Atatürk Ünüversitesi ögretim ve sınav yönetmliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

3

- Pamukkale Üniversitesi önlisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

4

- Pamukkale Üniversitesi lisans üstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

7

- Pamukkale Üniversitesi yaz öğretimi yönetmeliğinin 6 ıncı ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

11

Tebliğ

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

12

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91