İnteraktif CD

07 Haziran 2002 - 24778           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı sınav, atama, nakil ve görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

3

- Eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

5

- Eti Holding AŞ. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklar personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

11

- Beledyelere yapılacak yardımlara dair uygulama yönetmeliği

15

Tebliğler

- 4688 Sayılı Kamu Görevilleri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

17

- Kırklareli İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/2)

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90