İnteraktif CD

06 Haziran 2002 - 24777           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özgün ÖKMEN'in Seçilmesine Dair Karar

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savıclar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Yönetmelik

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

20

Tebliğ

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri no 154)

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90