İnteraktif CD

05 Haziran 2002 - 24776           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4106 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arsaında İmzalanan, Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4107 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Gürcistan Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan, İşbirliği Konusunda Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

20

- 2002/4112 Türkiye - Sudan Bakanalr arası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

30

- 2002/4113 Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ile Romanya Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan, Turizm Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

49

- 2002/4114 Türkiye - Bulgaristan Karma Ulaştırma ve Haberleşme Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

57

- 2002/4127 Türkiye - Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

77

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

89

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4122 3143 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 28 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

89

Yönetmelikler

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü bilet satış ve ikramiye yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik

172

- türk silahlı kuvvetleri savaş takdirnamesi, madalya ve nişan yönetmeliği

176

- Türk Silahlı Kuvvetleri sınıf okulları yönetmeliğinin 21 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

242

- Balıkçı barınakları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

243

- Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapacak kişilere verilecek yetki belgesi hakkında yönetmelik

246

- Uzunluk ölçerlere dair yönetmelik (73/362/at)

249

- Motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların takılmasıyla ilgili tip onayı yönetmeliği (92/24/at)

264

- Makina emniyeti yönetmeliği (98/37/at)

282

- taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (99/36/at)

328

- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık eğitimi uygulama ve değerlendirme yönetmeliği

366

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/31 Sayılı Tebliğ

373

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/32 Sayılı Tebliğ

383

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/36 Sayılı Tebliğ

393

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/41 Sayılı Tebliğ

428

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/25) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/25)

438

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/485 (4616 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/2 Sayılı Kararı

439

İlanlar

a - Yargı İlanları

443

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

457

c- Çeşitli İlanlar

568

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570