İnteraktif CD

03 Haziran 2002 - 24774           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Ölçü ve ölçü aletlerinin metrolojik kontroleri için genel esaslara dair yönetmelik (71/316/at)

3

Tebliğ

- Adana ili sınırları içerisinde orman yangınalrının önlenmesi amacı ile alınması gereken tedbirler hakkında karar (no: 2002/1)

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91