İnteraktif CD

02 Haziran 2002 - 24773           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Basın kartı yönetmenliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmenlik

7

- Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili tip onayı yönetmeliği (74/152/at)

8

- Dar izli tekerlekli tarım ve orman traktörelrinin arkaya monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesiyle ilgili tip onayı yönetmeliği (86/298/at)

12

- Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği (89/336/at)

22

- Bağ-Kur genel müdürlüğü personeli atama ve görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

31

- Başkent üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği

32

- Hacettepe üniversitesi ögrenci yurtları yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik

40

- Ondokuz mayıs üniversitesi zihin engelli çocuklar eğitim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliğinin 4 . 7. maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik

43

Tebliğler

- Çorum ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında karar (no: 2002/1)

43

- Yozgat ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında karar (no: 1)

44

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91