İnteraktif CD

28 Mayıs 2002 - 24768           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4043 4736 sayılı kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin karar - 2002/4043 4736 sayılı kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin karar

2

- 2002/4067 Antalya ili, merkez ilçe, zeytinköy (yeşildere) mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait taşınmaz malların, 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde kullanılmak üzere tespiti hakkında karar

3

- 2002/4086 Afyon ilinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi abonelerinin elektrik enerjisi borçlarının ertelenmesi ve söz konusu abonelerin 4736 sayılı kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulması hakkında karar

14

- 2002/4091 sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar

16

- 2002/4094 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu uyarınca "uygulama alanı" ilan edilen bazı yerlerin "uygulama alanı" kapsamından çıkarılması hakkında karar

18

Yönetmelikler

- Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Numaralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Yargıtay İç Yönetmeliğinin 105 ve 106 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmenlik

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90