İnteraktif CD

27 Mayıs 2002 - 24767           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Çanakkale onsekiz mart üniversitesi yabancı diller eğitimi uygulama ve araştırma merkezi yabancı dil sertifikası yönetmenliği

3

- İstanbul kültür üniversitesi çift anadal programı yönetmenliği

5

Tebliğler

- Karabük İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/2)

7

- Karabük İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

36

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91