İnteraktif CD

26 Mayıs 2002 - 24766           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4049 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan (1) Adet Daire Başkanlığı ile (3) Adet Şube Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

5

- 2002/4092 Pamukkale üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokulu kurulması hakkında karar

6

Yönetmelikler

- 2002/4099 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Nükleer Güç Tesislerinin Yer Seçimiyle İlgili Etüt ve Değerlendirme Çalışmalarında Kalite Temini Yönetmeliği

8

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliği

21

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulu'nun 289 Sayılı Kararı

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91