İnteraktif CD

22 Mayıs 2002 - 24762           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4103 Türk Pirelli Lastikleri A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşyerlerinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (Lastik-İş) Tarafından Alınmış Bulunan Grev Kararları ile Söz Konusu Şirketler Tarafından Alınan Lokavt Kararlarının 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

2

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

2

Yönetmelikler

- İlkyardım Yönetmeliği

3

- Vakıf Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

26

- Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

35

Sirküler

- Orman Bakanlığı 2002 - 2003 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 68)

48

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

139

İlanlar

a - Yargı İlanları

141

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

305

c- Çeşitli İlanlar

481

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570