İnteraktif CD

20 Mayıs 2002 - 24760           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tekzere

2

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Yönetmelikler

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik

5

- Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmenlik

6

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91