İnteraktif CD

17 Mayıs 2002 - 24758           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığı'na, Devlet Bakanı Edip Safter GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelik

- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akrayakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-24) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akrayakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-24)

18

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak Iskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak Iskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90