İnteraktif CD

16 Mayıs 2002 - 24757           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3989 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hava Taşmacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4024 Türkiye - Moldovya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

46

- 2002/4025 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Alanında İşbirliği ile İlgili Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

53

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3985 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar - 2002/3985 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

73

- 2002/3992 Antalya İli Merkez İlçe, Muratpaşa (Yeniemek) Mahallesinde Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

74

- 2002/4026 Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

79

- 2002/4033 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

80

Yönetmelikler

- TCDD Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

82

- Bahçeşehir Üniversitesi Ana Yönetmeliği

82

- Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

93

- Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

101

- Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

107

- Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

115

- Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller ve Enformatik Okulu Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

121

- Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

124

Tebliğler

- Revize Edilen TS/541 Kuru İncir Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/13)

135

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

145

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

190

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

191

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

192

- Rekabet Kurulunun 99-44/467-296 Sayılı Kararı

199

- Rekabet Kurulunun 00-24/244-131 Sayılı Kararı

211

- Rekabet Kurulunun 00-50/546-301 Sayılı Kararı

215

İlanlar

a - Yargı İlanları

219

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

225

b - Çeşitli İlanlar

372

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378