İnteraktif CD

13 Mayıs 2002 - 24754           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- TC. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

3

- Zirai Karantina Yönetmeliğinin II ve III No'lu Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

5

- İstanbul Teknik Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

6

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/29)

7

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/30)

9

- Bursa İli Sınırları İçerisinde Orman Alanlarına Giriş Çıkış ve Her Çeşit Ateş Yakma Yasağı Hakkında Karar (No: 1)

10

- İçel İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91