İnteraktif CD

01 Mayıs 2002 - 24742           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğine Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

3

- Edirne İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

3

- Giresun İli Sınırları İçerisinde, Çocukların Korunması ve Sokak Çocuklarının Topluma Kazandrılması Hakkında Karar (No: 2002/01)

4

- Iğdır İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/73 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3239 ve 3946 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 1998/41 Sayılı Karar - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/73 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3239 ve 3946 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 1998/41 Sayılı Karar

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

54

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89