İnteraktif CD

30 Nisan 2002 - 24741           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Yönetmelik

- Atılım Ünüversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmenliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Türkiye Cumhuriyeti ile ABD Hukümetleri Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine ve İhtiyaçların Karşılanmasına İlişkin Tebliğ

3

- Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2000/1 No'lu Tebliğde Değişiklik Yapılamsı Hakkında Tebliğ

12

- İthalat: (2002/14) Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/76 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 570 Sayılı Kanun Hukmünde Kararname ile İlgili), K: 1998/58 Sayılı Kararı

15

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 235 Sayılı Kararı

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91