İnteraktif CD

29 Nisan 2002 - 24740           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Haliç Ünüversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmenliği

2

- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 28 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliği

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92