İnteraktif CD

28 Nisan 2002 - 24739           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına Bayındırlık Bakanı Prof.Dr. Abdülhaluk AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Konut Müsteşarlığı Sicil Amrleri Yönetmeliği

2

- Konut Müsteşarlığı Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik

3

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeligi'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğ

- Türk Gıda Kodeksi Havyansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği (No: 2002/30)

5

İlanlar

a - Yargı İlanları

65

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

80

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92