İnteraktif CD

27 Nisan 2002 - 24738           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği

3

- Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 11 nci ve 13 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-21) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-21)

30

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/9 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/5 Sayılı Kararı

31

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/10 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/6 Sayılı Kararı

36

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/11 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/7 Sayılı Kararı

41

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/12 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/8 Sayılı Kararı

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91