İnteraktif CD

22 Nisan 2002 - 24734           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dış İşleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Türk İşbirliği ve Kakınma İdaresi Başkanlığı Teknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği

7

- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

12

- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

14

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleriyle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2002/32)

16

- Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/33)

20

- Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği (No: 2002/34)

24

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/5)

26

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 20) - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 20)

27

- Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55) - Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 55)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92