İnteraktif CD

19 Nisan 2002 - 24731           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dali Temsilci Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 589)

22

- DÜZELTME (33 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İlgili) - DÜZELTME (33 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile İlgili)

22

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/9 Sayılı Kararı

23

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/1 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2002/10 Sayılı Kararı

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91