İnteraktif CD

16 Nisan 2002 - 24728           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3887 İstanbul İli Ümraniye İlçesine Bağlı Sultançiftliği Belediyesi'nin Adının 'Taşdelen' Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2

- 2002/3911 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

2

Yönetmelikler

- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Yelken Yarışma Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bütçe, Gelir ve Gider Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

6

- Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DOĞUŞ-SEM) Yönetmeliği

11

Tebliğler

- 2002 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ

13

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/23)

20

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılamsına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/24)

22

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/25)

24

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/228 (5680 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3445 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/9 Sayılı Kararı

25

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/344 (5680 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3445 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/10 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91