İnteraktif CD

09 Nisan 2002 - 24721           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4748 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun - 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5

- 4750 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

21

- 4751 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 4751 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

21

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Gülseven ÖZTÜRK'ün Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/18)

29

Yönetmelikler

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

30

- Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

39

- Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği

41

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91