İnteraktif CD

05 Nisan 2002 - 24717           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3835 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 48 nci Maddesi Hükmü Uyarınca Verilmekte Olan Seyahat Kartları Sahiplerinin, 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutluması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığı Hakkında Yönetmelik

2

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Demirbaş Eşya Kayıt Silme Yönetmeliği

8

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği

13

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 304) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 304)

31

- Petrol Ürünlerine Uygulancak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-16) - Petrol Ürünlerine Uygulancak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-16)

31

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-17) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-17)

32

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91