İnteraktif CD

04 Nisan 2002 - 24716           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/17)

4

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. V, No: 54) - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri. V, No: 54)

5

Sirküler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaclı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılması Hakkında Sirküler

6

İlanlar

a - Artırma Eksiltme ve İhale İlanları

7

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91